You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Системи за обработка на импулси

Системи за обработка на импулси

  • Интуитивна, лесна работа
  • Вградено широкообхватно захранване
  • Лесно програмируеми функции на изходите
  • Устройства за следене на неподвижно състояние, скорост, посока, хлъзгане и честота
  • Превключващи релета и транзисторни изходи, подлежащ на мащабиране аналогов изход

Системи за обработка на импулси