You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Системи за сигнализация и показване
  5. Дисплей за показване на стойността на процеса

Системи за сигнализация и дисплей - Екрани за показване на стойност на процеса

  • Ясен и четлив 6-цифрен светодиоден дисплей
  • Версии с AC и DC напрежение
  • Надеждно следене на датчици със стандартни аналогови сигнали
  • Свободно показвани стойности на дисплея и комбинации от сигнали

Системи за сигнализация и дисплей - Екрани за показване на стойност на процеса

Дисплеи за показване а технологични стойности

Многофункционалните дисплеи служат за показване на физически величини, които могат да бъдат изведени от аналогови стандартни сигнали. Сигналите на сензорите с аналогов изход могат да бъдат показани скалирано.
Дисплеите могат да бъдат инсталирани удобно в корпус или управляващи табла.