1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Системи за преобразуване на сигнали
  5. PNP / NPN инверторни модули

Системи за преобразуване на сигнали - PNP / NPN инверторни модулиСистеми за преобразуване на сигнал – PNP-NPN конвертори

При пускането в действие или ремонта на машините и съоръженията често липсва сензор с необходимия изходен сигнал. Конекторите ifm с интегриран PNP-NPN конвертор преобразуват надеждно PNP сигнала на сензора в NPN изходен сигнал.
Свързването на сензора става чрез конектор M12, който уплътнява трайно и надеждно, дори и при монтаж без инструменти. Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на накатените гайки. Благодарение на защитата срещу вибрации връзките са устойчиви на вибрации и удари дори и при най-тежки промишлени условия.