1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Системи за преобразуване на сигнали
  5. Преобразуватели с честота към ток

Системи за преобразуване на сигнали - честотни преобразуватели

  • Токов или напреженов изходен сигнал, пропорционален на честотата
  • Висока входна честота, до 60 000 импулса/минута
  • Различни, подлежащи на конфигуриране функции
  • Ясен и четлив ярък OLED дисплей
  • Широк работен температурен диапазон


Честотно-токови преобразуватели

Децентрализираното показване и обработка на актуалните технологични стойности е задължително в промишлените процеси. От една страна, за да се следят важните технологични стойности, от друга страна, за да може да се извърши анализ на неизправностите в случай на смущение. Дисплеите с аналогов вход показват действителните стойности в съответствие със зададените физически единици. Дисплеите с превключващи изходи подават информация за достигането или надхвърлянето на граничните стойности.