1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Системи за преобразуване на сигнали

Системи за преобразуване на сигнали

  • Надеждно разтягане и разделяне на импулси
  • Надеждно преобразуване честота-ток
  • Регулируемо закъснение на включване и изключване

Система за преобразуване на сигнал

В машини и съоръжения често са необходими контрол и обработка на импулсни серии. Генерираните сигнали трябва да бъдат предварително обработени в управление. Асортиментът на ifm включва импулсни делители, импулсни удължители, честотно-токови преобразуватели и устройства за забавяне на включването и изключването на сигнали.
Всички устройства могат да бъдат монтирано удобно на клемна шина.