1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Системи за оценка на стандартни сигнали
  5. Дисплей с функция за наблюдение

Системи за оценка на стандартни сигнали - Дисплей с функция за наблюдение

  • Ясен и четлив 6-цифрен светодиоден дисплей
  • Версии с AC и DC напрежение
  • Надеждно следене на датчици със стандартни аналогови сигнали
  • Свободно показвани стойности на дисплея и комбинации от сигнали
  • Комутиращ изход за надеждно следене на гранични стойности

Системи за оценка на стандартни сигнали - Дисплей с функция за наблюдениеДисплеи с контролна функция

Многофункционалният дисплей служи за показване на физически величини, които могат да бъдат изведени от аналогови стандартни сигнали. Функцията на устройството може да се адаптира чрез настройката на различни параметри към съответното приложение.
Двата аналогови входа могат да бъдат скалирани независимо един от друг и могат да бъдат показани поотделно или обединено. По този начин е възможно например конфигурацията да се показва като диференциално налягане или в проценти.
Двата превключващи изхода също могат да бъдат настройвани независимо един от друг. Така например, автоматичното пълнене на резервоар може да се регулира с помпа.
Дисплеят може да бъде инсталиран удобно в корпус или управляващо табло.