You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Системи за оценка на стандартни сигнали

Системи за оценка на стандартни сигнали

  • Надеждна оценка на аналогови сигнали
  • Дисплеи за визуализиране на текущи стойности
  • Комутиращ изход за надеждно следене на гранични стойности

Системи за оценка на стандартни сигнали

Системи за обработка на стандартни сигнали

Показването и регистрацията на стандартни аналогови сигнали е важна предпоставка за надеждната експлоатация на съоръженията и машините в много промишлени процеси.
Граничните прекъсвачи и дисплеите с аналогов вход служат за показване на действителни стойности. Превключващите изходи подават информация за достигането или надхвърлянето на граничните стойности.