1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Сензори за скорост
  5. Сензори за скорост за задвижвания и оси

Сензори за скорост за задвижвания и оси

  • За много висока честота на превключване, до 15 000 Hz
  • Точно детектиране на колела със зъби
  • Широк работен температурен диапазон
  • Бърз монтаж с преходни фланци


Сензори за скорост за задвижвания и оси

Високата честота на превключване от 15 000 Hz, както и разширеният температурен обхват -32...125°C на магнитните сензори за обороти от тип MX5 гарантират сигурното регистриране на обороти и посока на въртене на оси, задвижвания и валове. Сензорите използват измервателни клетки на Хол, така че и при най-силни замърсявания продължават да работят надеждно и безконтактно.
Концепцията на корпуса позволява различни комбинации от дължини на корпуса и връзки, например прав или ъглов кабелен извод или AMP щекер.