You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Енкодери

Енкодери

  • Компактен и здрав корпус
  • Конструкции съгласно утвърден промишлен стандарт
  • Кабелен вход за аксиална и радиална употреба
  • Версии с вградена интерфейсна полева шина
  • Енкодер с кух вал за директен монтаж на актуатори

Енкодери

Енкодер

В много производствени процеси, в мобилните работни машини и в областта на възобновяемите енергии енкодерите са се наложили като надеждни измервателни елементи за прецизни задачи за позициониране. Те преобразуват въртящото движение в цифрови сигнали. Енкодерите работят с оптоелектронно или магнитно сканиране и без износване. За тази цел разполагат с монтиран към вала импулсен диск, респективно подвижен магнитен носач.
Различават се инкрементални и абсолютни енкодери.
Инкременталните енкодери генерират точно определен брой импулси за оборот. Те са мярка за изминатото ъглово или линейно разстояние.
Абсолютните датчици, наричани още и ъглови енкодери, задават на всяка ъглова позиция еднозначна стойност, дори за няколко оборота.