1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението

Сензори за управление на движението

Сензори за контрол на движението

В много промишлени приложения трябва да бъдат контролирани оборотите или спиранията на задвижванията, трябва да бъдат определяни точно скоростите, честотите, оборотите, пътищата, ъглите или позициите, и трябва да бъдат показвани, преработвани и предавани актуалните технологични стойности.
В автомобилната или хранително-вкусовата промишленост, в стоманодобивните заводи и в минното дело, с помощта на сензорите за обороти може да се разпознават надеждно спирания, намаляване и падане на оборотите под зададените граници на задвижванията, както и скъсването на лентата на лентови транспортьори. В мобилните машини, например вилковите високоповдигачи, сензорите за обороти служат за следене на оборотите.
Енкодерите са се доказали като надеждни измервателни елементи за прецизни задачи за позициониране и измерване на преместването в транспортната техника и за дърво-преработвателната промишленост.
Модулите за следене на обороти позволяват от индивидуално зададен контрол на малки и големи обороти до комплексен контрол на приплъзването, синхронността или посоката на движението.
Многофункционалните дисплеи показват актуалните действителни стойности и освен това могат да подават информация за достигането или надхвърлянето на граничните стойности на управлението или да изчисляват и показват обороти, скорости, бройки или времена.