You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Системи за обратна връзка за клапани и актуатори за клапани
  5. Целеви шайби за клапани

Целеви шайби за клапани

  • Лесен монтаж директно върху вала на задвижването
  • Различни диаметри и височини за адаптиране към различни задвижвания
  • Версии с инвертирана функция
  • Червен, черен и син цвят на корпуса
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации

Целеви шайби за клапани

Превключващи гърбици за актуатори за четвърт оборот

Превключващата гърбица (наричана още позиционираща капачка) служи за надеждно подаване на информация за позицията на пневматичните четвъртоборотни актуатори или клапанните пластини.
Позициониращата капачка се монтира директно върху задвижващия вал на актуаторa за четвърт оборот. Тя разполага с два изместени на 90° метални винта, които се намират на различна височина. Индуктивният двоен сензор с две лежащи една над друга сензорни повърхности регистрира или горния, или долния метален винт и по този начин разпознава двете положения на клапана "Отворен" и "Затворен". Системата е безконтактна и работи без износване и се самопочиства. Тя до-голяма степен е резистентна срещу външни влияния и нечувствителна срещу механични натоварвания, като вибрации и удари.