You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Системи за обратна връзка за клапани и актуатори за клапани

Системи за обратна връзка за клапани и актуатори за клапани

  • Двоен индуктивен датчик за пневматични актуатори и клапани
  • Конструиран за прост монтаж към стандартни актуатори, базирани на VDI/VDE 3845
  • Бърз и лесен монтаж на двоен датчик на AS-i
  • Обратна връзка за позицията на клапани с повдигащо се стебло с ход до 80 mm
  • Надеждно постоянно следене на клапана

Системи за обратна връзка за клапани и актуатори за клапани

Системи за обратна връзка за подвигащи клапани и актуатори за клапани

Сензори за клапани
Навсякъде, където в техниката за управление на технологичните процеси се използват течности, въздух или газове, за дозиране и управление се използват клапани. По принцип, пневматичните задвижвания поемат механичната регулираща работа. В този случай положението на клапанните пластини може да бъде контролирано електронно.

Двоен сензор за актуаторите за четвърт оборот
Кръгла превключваща гърбица, наричана още позиционираща капачка, оборудвана с два метални винта, разположени през 90°, се монтира на задвижващия вал. Винтовете се намират на различна височина. Компактният двоен индуктивен сензор (наричан накратко "IND") с две лежащи една над друга сензорни повърхности разпознава, в зависимост от настройката на клапаните, горния или долния метален винт, респективно двете превключващи положения. Тази система работи без износване и сигурно. Тя до-голяма степен е резистентна срещу външни влияния и нечувствителна срещу механични натоварвания, като вибрации и удари.

Сензор за повдигащи клапани
За информация за положението на повдигащите клапани се използва efector valvis. За 80 mm повдигащ ход могат да бъдат обучени две или три точки на превключване с бутоните Teach. Заедно с положенията на клапана "Отворено" и "Затворено" се използва трето положение за контролиране на "Повдигане на седлото" (активно по време на процеса на почистване). Благодарение на резолюцията от 0,2 mm сензорът разпознава дори и най-малките промени в положението на клапана. Индуктивният принцип на измерване гарантира безконтактно използване без износване. С помощта на различни адаптери един и същ сензор може да се монтира лесно на клапани на различни производители и с различни размери.