You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Сензори, реагиращи на докосване

Сензори, реагиращи на докосване

  • Здрава алтернатива на механичните бутони
  • Липса на износване и на техническо обслужване благодарение на включването без механичен натиск
  • Активиране с пръст или с ръка
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Динамичен, статичен или бистабилен принцип

Сензори, реагиращи на докосване

Сензори, реагиращи на докосване

Капацитивните сензори, реагиращи на докосване, намират приложение например като бутони за стартиране/спиране на машини, като бутони за квитиране, както и за отваряне и затваряне на врати. За разлика от механичните превключватели сензорите работят без износване.
Различават се динамични, статични и бистабилни принципи.
Динамично работещите сензори, реагиращи на докосване, разпознават вече доближаването на ръцете и потискат до голяма степен смущаващите въздействия, като например вода, заледявания или чужди тела. Възможно е задействане с ръкавици за еднократна употреба или с работни ръкавици.

Статично работещите сензори разпознават ръце и предмети през стъкло, доколкото активната повърхност е покрита. Това осигурява защита срещу вандализъм.
Сензорите с бистабилен принцип на действие могат да бъдат включени с кратко докосване, а следващо кратко докосване ги изключва отново. Корпусът е устойчив на масла и освен това издържа на удари и надраскване.
Силно светещите светодиоди, изпълняващи ролята на визуална обратна връзка, сигнализират за задействането на сензора.