1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фотоелектрични сензори за специални приложения
  5. Откриване на ниво без контакт

Фотоелектрични сензори за специфични приложения - откриване на ниво безконтактно

  • Надеждно измерване на ниво в големи диапазони до 9,8 m
  • Измервателен диапазон с възможност за мащабиране и функция „прозорец“
  • Два комутиращи изхода, един от които може да бъде конфигуриран като аналогов изход
  • Широка гама крепежни елементи


Безконтактно измерване на нивото на напълване

Оптоелектронният сензор за нивото на напълване O1D регистрира безконтактно нивата на напълване на насипни вещества и непрозрачни течности на основата на измерване на времето за преминаване на светлината с PMD технология (PMD = фотосмесителен детектор).

Благодарение на големия обхват сензорът може да бъде монтиран на безопасно разстояние от контролирания материал.

Настройката на параметрите, превключващата функция и референтното състояние на напълване става удобно с помощта на бутоните и дисплея, направо на устройството.