You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фотоелектрични сензори за специални приложения

Фотоелектрични сензори за специални приложения

  • Висококачествени фотоелектрически датчици за различни приложения
  • Отлично отношение цена/работни характеристики
  • Компактен лазерен датчик за разстояние с диапазон 10 m
  • Лесно регулиране чрез бутон за обучение или потенциометър
  • Голям набор от системни компоненти за лесен и надежден монтаж

Фотоелектрични сензори за специални приложения

Оптоелектронни сензори за специални приложения

При индустриални процеси с висока степен на автоматизация цветът често е критерий за избор при разпознаването, сортирането или контролирането на различни материали. Както цветът на продуктите, така и опаковките, етикетите или маркировките могат да бъдат разпознавани прецизно с помощта на електронни сензори за цвят.

Със сензорите за контраст могат да бъдат разпознавани лесно и бързо маркировки и много плоски обекти.

Сензорите за разпознаване на прозрачни обекти се състоят от ретро-рефлекторен сензор с поляризационен филтър и много фин призматичен рефлектор. Стъкло, фолио, PET бутилки и прозрачни опаковки могат да бъдат разпознавани надеждно. Това позволява броенето на бутилки и чаши или контролирането на скъсването на фолио.

Оптоелектронните сензори за нивото на напълване регистрират безконтактно нивото на напълване на насипни вещества и непрозрачни течности.