You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фиброоптични сензори
  5. Оптични усилватели от оптични влакна за оптични стъкла

Оптични усилватели от оптични влакна за оптични стъкла

  • Висока честота на превключване за бързи процеси
  • Светодиоден дисплей за проверка на работата, състоянието на превключване и функцията
  • Различни опции за монтаж: Монтаж на DIN релса или автономен монтаж
  • Лесна настройка на параметри чрез бутон за обучение
  • Работа с висококачествена оптика със стъклени влакна за тежките условия на промишлените приложения

Оптични усилватели от оптични влакна за оптични стъкла

Фиброоптичен усилвател за фиброоптики от стъкло

Фиброоптичните усилватели от тип OBF за акрилна фиброоптика с обвивка от пластмаса се използват, когато не са поставени специални изисквания за устойчивост на високи температури и резистентност срещу агресивни химикали на оптичните влакна.

Усилвателите могат да бъдат монтирани на релса или с помощта на отвори за закрепване. Настройката на чувствителността, сработване при осветяване и затъмняване или принципа на измерване става удобно с бутоните на устройството. Добре видимите светодиоди подпомагат настройката по време на пускането в действие. По време на работа те служат за контрол на статуса на превключване, готовността за работа, експлоатационния резерв и опасната зона.

За приложения с високи изисквания на разположения са разширени функции, например удължаване на импулса, когато обектът се намира само за много кратко в обхвата на следене.