1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фиброоптични сензори
  5. Оптични усилватели за акрилни оптични влакна

Оптични усилватели за акрилни оптични влакна

  • Висока честота на превключване за бързи процеси
  • Светодиоден дисплей за проверка на работата, състоянието на превключване и функцията
  • Различни опции за монтаж: Монтаж на DIN релса или автономен монтаж
  • Лесна настройка на параметри чрез бутон за обучение
  • Работа с евтина оптика с акрилни влакна


Фиброоптичен усилвател за акрилна фиброоптика

Фиброоптичните усилватели от тип OBF за стъклена фиброоптика с обвивка от метал се използват, когато са поставени специални изисквания за устойчивост на високи температури и резистентност срещу агресивни химикали на оптичните влакна.

Усилвателите могат да бъдат монтирани на релса или с помощта на отвори за закрепване. Настройката на чувствителността, сработване при осветяване и затъмняване или принципа на измерване става удобно с бутоните на устройството. Добре видимите светодиоди подпомагат настройката по време на пускането в действие. По време на работа те служат за контрол на статуса на превключване, готовността за работа, експлоатационния резерв и опасната зона.

За приложения с високи изисквания на разположения са разширени функции, например удължаване на импулса, когато обектът се намира само за много кратко в обхвата на следене.