You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Лазерни сензори
  5. Сензори за разстояние тип O1D с диапазон от 75 m

Лазерни сензори - Сензори за разстояние тип O1D с диапазон от 75 м

  • Възможна е употреба при дневна светлина
  • Два превключващи изхода, един от тях може да се програмира като аналогов изход
  • Отлично отношение цена/работни характеристики
  • Измервателен диапазон с възможност за мащабиране и функция „прозорец“
  • Голям набор от системни компоненти за лесен монтаж и прецизно, фино регулиране

Лазерни сензори - Сензори за разстояние тип O1D с диапазон от 75 м

Сензори за разстояние тип O1D със 75 m обхват

O1D106 е сензор за разстояние с измерване на времето за преминаване на светлината с PMD технология (PMD = фотосмесителен детектор). С предлаганите като допълнителна опция рефлектори могат да бъдат регистрирани надеждно разстояния в диапазона от 1 m до 75 m. Сензорът може да бъде използван например за контрол на позицията на кранови съоръжения и по този начин предпазва от сблъсък транспортираните товари.

Сензорът е устойчив на паразитна светлина и може да бъде използван на открито или в работни халета, в които дневната светлина пада директно върху сензора или обекта.

Програмата с допълнителни принадлежности предлага голям призматичен рефлектор, както и модул за монтаж и фино регулиране за лесно закрепване и прецизно ориентиране на сензора.