You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Лазерни сензори
  5. Всички лазерни сензори

Всички лазерни сензори

  • Надеждно откриване на малки обекти
  • Просто подравняване благодарение на видимата червена светлина
  • Проста настройка на точката на превключване с бутон
  • Датчици за специални приложения
  • Точно фино регулиране с помощта на компоненти на системата

Всички лазерни сензори

Обща програма

Лазерните сензори намират приложение навсякъде, където трябва да бъдат регистрирани малки обекти или където регистрирането на позицията трябва да бъде много прецизно. Те са изпълнени като светлинни сензори от бариерен тип, ретро-рефлекторни сензори или дифузно-рефлекторни сензори.

Лазерната светлина се състои от светлинни вълни с еднаква дължина на вълната, които имат помежду си фиксирано фазово съотношение (кохерентност). Резултатът от това е важно свойство на лазерни сензори – почти паралелния светлинен лъч.
Следствието: Благодарение на малкия ъгъл на отклонение могат да бъдат реализирани големи обхвати. Ясно видимата и при дневна светлина лазерна точка улеснява ориентацията на системата.