You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Оптични вилични сензори / сензори под ъгъл

Оптични вилични сензори / сензори под ъгъл

  • Бърза настройка: не е необходимо подравняване на предавател и приемник
  • Фин и прецизен светлинен лъч през цялата дължина на вилката
  • Металният корпус намалява изкривяването
  • Избираем чрез въртящ се превключвател режим на включване при наличие/липса на светлина
  • Лесна настройка на чувствителността чрез потенциометър

Оптични вилични сензори / сензори под ъгъл

Оптичен виличен сензор и сензори под ъгъл

Виличните и сензорите под ъгъл се използват за регистриране на много малки части и за задачи за броене в транспортиращата, монтажната и манипулационната техника. Други области на приложение са контрола на ръбовете и направляващите на ленти. Сензорите се характеризират с висока честота на превключване и много фин и прецизен светлинен лъч. Това позволява надеждното регистриране на много бързи движения.

Корпусът от устойчива на усукване цинкова отливка гарантира дългосрочната стабилност на оптичната ос. Тъй като трансмитерът и приемникът вече са ориентирани един спрямо друг, отнемащото много време регулиране отпада.

Настройката на чувствителността може да се извърши интуитивно с потенциометър. Сработване при осветяване и затъмняване се задава с въртящ превключвател.