1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фотоелектрични сензори
  5. Малък правоъгълен дизайн O7

Фотоелектрични сензори - Малък правоъгълен дизайн O7

  • За надеждно отчитане на позиция
  • Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
  • Просто подравняване благодарение на видимата червена светлина
  • Малка светлинна точка за детектиране на малки обекти

Фотоелектрични сензори - Малък правоъгълен дизайн O7Малък правоъгълен корпус O7

Много малките оптоелектронни сензори от тип O7 са подходящи за надеждно регистриране на позицията в транспортиращата, монтажната и манипулационната техника в условия на ограничено пространство.

Асортиментът изделия включва светлинни сензори от бариерен тип, ретро-рефлекторни сензори или дифузно-рефлекторни сензори с прецизно потискане на задния фон.

Видимата червена светлина улеснява инсталирането и пускането в действие. Малкото светлинно петно и тесният светлинен конус позволяват регистрирането на много малки обекти дори при големи обхвати. Благодарение на твърдата настройка сензорите са готови за работа веднага след инсталирането.

Големият асортимент от системни компоненти позволява безопасно закрепване и лесно и бързо инсталиране на сензорите.