1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фотоелектрични сензори
  5. Малък правоъгълен дизайн O7

Фотоелектрични сензори - Малък правоъгълен дизайн O7

  • За надеждно отчитане на позиция
  • Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
  • Просто подравняване благодарение на видимата червена светлина
  • Датчик на дифузно отражение с прецизно потискане на фона
  • Малка светлинна точка за детектиране на малки обекти


Малък правоъгълен корпус O7

Много малките оптоелектронни сензори от тип O7 са подходящи за надеждно регистриране на позицията в транспортиращата, монтажната и манипулационната техника в условия на ограничено пространство.

Асортиментът изделия включва светлинни сензори от бариерен тип, ретро-рефлекторни сензори или дифузно-рефлекторни сензори с прецизно потискане на задния фон.

Видимата червена светлина улеснява инсталирането и пускането в действие. Малкото светлинно петно и тесният светлинен конус позволяват регистрирането на много малки обекти дори при големи обхвати. Благодарение на твърдата настройка сензорите са готови за работа веднага след инсталирането.

Големият асортимент от системни компоненти позволява безопасно закрепване и лесно и бързо инсталиране на сензорите.