1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фотоелектрични сензори
  5. Малък правоъгълен дизайн O6

Фотоелектрични сензори - Малък правоъгълен дизайн O6

  • Интуитивна, лесна работа
  • Версии като датчик на преминаване на лъча или ретро-отражателен датчик
  • Версии с куплунг M8, M12 с къс проводник или PUR съединителен кабел

Фотоелектрични сензори - Малък правоъгълен дизайн O6Малък правоъгълен корпус O6

Оптоелектронните сензори от тип O6, като светлинен сензор бариерен тип, ретро-рефлекторен сензор или дифузно-рефлекторен сензор, предлагат най-доброто оптично действие при отлично съотношение цена-производителност.

Ясно ограниченото хомогенно светло петно се грижи за прецизното регистриране на обекти. Липсва разсеяна светлина, която може да създаде смущения за намиращите се наблизо оптоелектронни сензори.

Дифузно-рефлекторните сензори предлагат устойчиво на смущения потискане на задния фон дори и при силно отразяващи фонове, например при движещи се части на машините.

Устройствата с видима червена светлина улесняват инсталирането и пускането в действие.
Навсякъде, където трябва да бъдат разпознавани хора, например при контрол на достъпа или на ескалатори, видимата светлина често е нежелана. Тук вариантите с невидима инфрачервена светлина намират широко приложение.

Настройката на диапазона, респективно на обхвата, може да стане интуитивно, с потенциометър. Сработване при осветяване и затъмняване се задава с въртящ превключвател.