You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фотоелектрични сензори

Фотоелектрични сензори

  • Просто подравняване благодарение на видимата червена светлина
  • Версии за употреба в хигиенични приложения
  • Светодиоден дисплей за проверка на работата, състоянието на превключване и функцията
  • Процесът на настройка пести време и разходи при подготовката
  • Голям набор от системни компоненти за лесен и надежден монтаж

Фотоелектрични сензори

Фотоелектрични сензори

Оптоелектронните сензори вече не могат да бъдат изключвани като "изкуствени очи" в автоматизиращата техника. Те се използват навсякъде, където е необходимо сигурно и безконтактно разпознаване на точното положение на обектите. В този случай материалът, от който са обектите, които трябва да бъдат регистрирани, няма никаква роля. В сравнение с индуктивните сензори оптоелектронните имат неколкократно по-голям обхват на следене.

Светлинният сензор от бариерен тип се характеризира с голям обхват на действие. Системата се състои от два отделни компонента: трансмитер и приемник. Светлината изминава само една посока (от трансмитера към приемника). Така смущенията в приложението, например прахът във въздуха, замърсяванията на лещите, водната пара или мъгла, не предизвикват веднага смущения в системата.

При ретро-рефлекторния сензор предавателният и приемният модул се намират в един корпус. С помощта на рефлектор излъченият светлинен лъч се изпраща обратно към приемника. Ретро-рефлекторните сензори без поляризационен филтър работят с инфрачервена светлина, а системите с поляризационен филтър – с видима червена светлина.

Дифузно-рефлекторният сензор служи за директно откриване на обекти. Tрансмитерът и приемникът се намират в един корпус. Tрансмитерът излъчва светлина, тя се отразява от обекта, който трябва да бъде регистриран, и се разпознава от приемника. Обработва се отражението на светлината от един обект. По тази причина за работата на дифузно-рефлекторния сензор не са необходими допълнителни функционални компоненти (като рефлектори при ретро-рефлекторните сензори).