You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Ултразвукови сензори

Ултразвукови сензори

Ултразвукови сензори

Ултразвукови сензори

Ултразвуковите сензори служат за надеждно регистриране на позицията и прецизно и постоянно измерване на разстоянието на твърди, прахообразни и течни среди. Те излъчват и приемат звукови вълни в ултразвуковия диапазон. Обектът, който трябва да бъде регистриран, отразява звуковите вълни и определя разстоянието чрез измерване на времето. Безконтактното регистриране става независимо от цвета, прозрачността, качеството на повърхността или степента на блясъка на обектите. По този начин например могат да бъдат откривани блистерите в опаковъчната техника или прозрачните пластмасови опаковки в хранително-вкусовата промишленост.
И при околна среда със силно замърсяване, прах или мъгла устройствата регистрират обектите надеждно и без смущения.
Ултразвуковите сензори на ifm предлагат много малка сляпа зона, големи обхвати и голяма резолюция в компактна форма.
Асортиментът изделия включва устройства с програмируем превключващ изход, аналогов изход или комбинация от двата изхода. Настройката на изходната функция, на точките на превключване и на обхвата на измерване става в зависимост от варианта интуитивно с натискане на бутон директно на устройството или чрез свързване на входа Teach с електрическото захранване (Teach линия).
Освен това, се предлагат сензори, чиито параметри могат да бъдат въвеждани чрез IO-Link, например с помощта на USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.