You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Капацитивни сензори
  5. Сензори за допир с диаметър 100 mm

Капацитивни сензори - Датчици за допир с диаметър 100 mm

  • Безконтактно включване без натиск
  • Светодиоди за визуална обратна връзка
  • Устойчив на масло, удари и надраскване
  • Обкръжението се предлага в различни цветове
  • Прост монтаж върху стени или задни панели

Капацитивни сензори - Датчици за допир с диаметър 100 mm

Реагиращи на докосване сензори с диаметър 100 mm

Капацитивният принцип на измерване разпознава приближаването на ръката. Динамично работещите сензори, реагиращи на докосване до голяма степен потискат смущенията като вода, ледени слоеве или чужди тела. Възможно е обаче задействане с ръкавици за еднократна употреба или с работни ръкавици. Статично работещите сензори разпознават ръце и предмети, докато активната повърхност е покрита с пара. Сензорите, реагиращи на докосване задействат и през стъкло. За разлика от механичните превключватели сензорите работят без износване. Тъй като реагират на докосване, при задействане не е необходимо натискане. Това повишава комфорта на работа. Зелените светодиоди могат да бъдат задействани поотделно и по този начин могат да бъдат използвани например за сигнализиране за състоянията на машините или съоръженията.
Светодиодите, изпълняващи ролята на визуална обратна връзка, сигнализират за задействането на сензора.
В промишлеността сензорите намират приложение като бутони за стартиране/спиране на машини или като бутони за квитиране.
При мобилни работни машини и ремаркета сензорите могат да се използват като бутони. Освен това те могат да бъдат използвани като стоп бутони или като бутони за отваряне на врати.