You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Капацитивни сензори
  5. С дисплей за сигнала на превключване

Капацитивни сензори - С дисплей за превключване на сигнала

Капацитивни сензори - С дисплей за превключване на сигнала

Капацитивни сензори – със сигнален индикатор за точката на превключване

Капацитивните сензори регистрират насипни материали или течности през неметалните стени на резервоара. С помощта на 12-цифровия светодиоден дисплей точката на превключване може да бъде настроена интуитивно към приложението. При оптимално регулиране свети светодиодът в средата на индикатора. Броят на светещите зелени светодиоди около точката на превключване е показател за сигурността на точката на превключване. Натрупването на замърсявания, промените на материала и т.н. се показват директно при сензора и при необходимост потребителят може да настрои перфектно точката на превключване. По този начин неизправностите могат да бъдат откривани и отстранявани рано. Това намалява до минимум рискът от откази или изключвания.
Задаването на параметри става по избор направо от бутоните на сензора или чрез IO-Link интерфейса: през USB интерфейс E30396 или Memory Plug E30398. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането на измерените стойности на сензора, както и Online и Offline задаването на параметри. Показването на конкретни измерени стойности позволява дефиниране на допусково поле около настроената точка на превключване.