You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Капацитивни сензори
  5. С IO-Link

Капацитивни сензори - С IO-Link

  • Лесна комуникация чрез IO-Link
  • Ясно видима индикация на състоянието на превключване
  • Лесен монтаж с монтажни адаптери и кабелни превръзки

Капацитивни сензори - С IO-Link

С IO-Link

Капацитивните сензори регистрират насипни материали или течности през неметалните стени на резервоара. Задаването на параметри става по избор направо от бутоните на сензора или чрез IO-Link интерфейса: през USB интерфейс E30396 или Memory Plug E30398. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането на измерените стойности на сензора, както и Online и Offline задаването на параметри. Показването на конкретни измерени стойности позволява дефиниране на допусково поле около настроената точка на превключване.