You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Капацитивни сензори
  5. Използвайте в опасни зони

Капацитивни сензори - Използвайте в опасни зони

  • Здрави метални и пластмасови корпуси с тест за удар от 4 джаула
  • Просто свързване с куплунг или клеми
  • Ясно видима индикация на състоянието на превключване
  • Директно свързване към управлението на централата или към превключващия усилвател
  • Голяма механична стабилност

Капацитивни сензори - Използвайте в опасни зони

Използване във взривоопасна зона

Сензорите за зони, застрашени от прахова експлозия, от категории 3G/3D трябва да отговарят на повишени изисквания. При сензорите изключването на риска трябва да става със специален контролен метод. Избраните материали и специалната конструкция на сензора гарантират безопасността на запалителната енергия в дългосрочен план. По този начин безопасността на съоръжението е повишена значително.
Сензорите Namur от категории 1G/1D могат да бъдат свързани към искробезопасни вериги. В този случай свързването към необходимите усилватели-разединители ifm става с конектори ENC от серия ecolink.