You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Капацитивни сензори
  5. Метални корпуси

Капацитивни сензори - Метален корпус

  • Компактен и здрав корпус
  • Лесно регулиране в приложението чрез бутон или чрез IO-Link
  • Версии с автоматично детектиране на натоварването на PNP или NPN изхода
  • Ясно видима индикация на състоянието на превключване
  • Скрити и нескрити версии

Капацитивни сензори - Метален корпус

Метален корпус

Капацитивните сензорите регистрират метални и неметални материали в различни приложения. Устойчивият метален корпус предпазва сензора от механични повреди.

С два бутона се настройва изходящата функция (отваряща или затваряща), както и точката на превключване. Настройката на точката на превключване става само с кратко натискане на бутон. Настройките могат да бъдат осигурени с помощта на заключване на бутоните.

Автоматичното разпознаване на PNP или NPN товар, променливата настройка на превключващата функция и бързото свързване чрез конектор улесняват пускането в действие и намаляват броя на вариантите.