1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори
  5. Използвании в агресивни среди

Използвани в агресивни среди

  • За приложения в линии за ецване
  • Гладка втулка за защита от отлагания
  • PTB корпус, устойчив на ецващи разтвори

Използвани в агресивни средиИзползване в установки за байцване

Тези индуктивни сензори са идеални за използване в среди с агресивни химикали, например в установки за байцване. Както втулката, така и челните повърхности на корпуса са произведени от химически резистентен PTB. Гладкият корпус кара пръските от заваряването да формират капчици. Клемата кутия може да се завърти на 90° с освобождаването на един единствен винт. Това позволява използване в приложения с ограничено пространство и позволява подобрено направляване на кабела.