1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори
  5. Сензори с висока чувствителност

Индуктивни датчици - Датчици за площ с дълъг обхват на наблюдение

  • Големи диапазони на регистриране, до 120 mm
  • Активна основа Ø 100 mm или Ø 164 mm
  • За приложения в черната металургия и металообработващата промишленост
  • Лесна настройка на диапазона на регистрация чрез потенциометър
  • Версии с AC и DC напрежение


Повърхностни сензори с голям обхват

Индуктивните сензори от серии I1 и I2 имат голяма повърхност на основата и много голям обхват. Обхватът може да бъде настроен с потенциометър. По този начин може да бъде избегнато сензорът да регистрира намиращите се във фона части на машината.

На много места в стоманодобивните заводи, например на транспортьорите до отворите за зареждане на пещите, на хладилника или на отделните станции за обработка, се контролират позициите на слябите, листовете или блоковете. И тук сензорите също могат да бъдат използвани надеждно, както и за приложения при срязване, рязане или горене.