1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори
  5. Сензори за безопасност

Индуктивни сензори за безопасност

  • Сертификация съгласно EN 60947-5-3 за електромеханична управляваща апаратура
  • Осигурява безопасността на оператора и машината
  • Не се изисква специален актуатор за електронни бездефектни датчици
  • Свързване на датчиците към програмируем контролер или модул за безопасност на AS-i
  • Възможно е последователно свързване на датчици и контакти

Индуктивни сензори за безопасностСензори за безопасност

Сензорът за безопасност увеличава готовността и безопасността на съоръжението и може да бъде свързан към одобрените обработващи модули без допълнително следене. Липсата на износване гарантира много ниски разходи за техническа поддръжка на съоръжението. Случаите на грешки, например разрушаване или късо съединение на намотката, се диагностицират и сензорът преминава в дефинираното като безопасно състояние. Кръстосаното съединение на захранващото напрежение и един от двата изхода има негативно влияние върху функцията за безопасност на сензора. Индуктивните приложения за безопасност са специални приложения, които изискват безконтактно и сигурно разпознаване на метални обекти.
Като примери могат да бъдат посочени безопасното позициониране на кръгли делителни маси и металорежещи машини, безопасното задействане на пълзящ ход или крайно изключване на преси, портални роботи и задвижвания или сигурният контрол на зоната при роботи.