1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори
  5. Аналогови сензори

Индуктивни сензори - Аналогови сензори

  • Преобразува разстояния в аналогови сигнали
  • Разнообразие от различни типове
  • Линеаризиран напрежителен или токов изход
  • Широк работен температурен диапазон
  • Висока повтаряемост


Аналогови сензори

Индуктивните аналогови сензори могат да се използват навсякъде, където трябва да се извършва безконтактно измерване на разстояния до 26 mm, без износване.
Контролът и регулирането на процеса се извършват чрез стандартни сигнали 4...20 mA или 0...10 V.
Аналоговите сензори се характеризират с много висока повторяемост и много малко отклонение от линейността.