You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори
  5. Използване в мобилни машини

Индуктивни сензори - Използват се в мобилни машини

  • Одобрение на тип E1 от Kraftfahrt-Bundesamt (Федерално управление за автомобилен транспорт на Германия)
  • Широк работен температурен диапазон
  • Висока защита срещу проникване, отговаряща на изискванията за тежки условия на околната среда
  • Голяма устойчивост на ЕМС в съответствие с автомобилните стандарти
  • Широк диапазон на напрежението

Индуктивни сензори - Използват се в мобилни машини

Използване в мобилни работни машини

Индуктивните сензори се използват и в мобилни машини и съоръжения. За разлика от устройствата за промишлена автоматизация към сензорите, годни за мобилни машини, се поставят значително по-високи изисквания. Точно защото са монтирани на експонирани позиции, те трябва да отговарят на специални изисквания.
Устройството им е такова, че осигурява много голяма ударна и вибрационна устойчивост. В комбинация с конекторите ecolink от серия EVM индуктивните сензори от серия M са идеалната комбинация в областта на мобилните системи. За да могат сензорите да работят надеждно и при много ниски температури, и близо до нагряти двигатели, те имат разширен температурен обхват от -40...85 °C. Освен това устройствата са нечувствителни срещу бърза промяна на температурата.
Обхватът на напрежението от 10 до 60 V на мобилните сензори гарантира, че действието им няма да бъде засегнато и при големи колебания в бордовата мрежа. За да бъдат изпълнени повишаващите се изисквания към електромагнитната съвместимост в областта на мобилните приложения, устройствата притежават повишена защита срещу електромагнитни въздействия.
Много сензори разполагат с типово одобрение E1. С това одобрение на Федералната служба за моторните превозни средства, регистрацията на превозни средства и шофьорските книжки (Kraftfahrtbundesamt) те могат да бъдат използвани в превозни средства, без това да доведе до невалидност на тяхното експлоатационно разрешително.