1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори
  5. Постоянен диапазон на наблюдение върху всички метали

Индуктивни сензори - Постоянен диапазон на наблюдение на всички метали

  • Устойчив на масла и охлаждащи течности
  • Коригиращ коефициент 1: Постоянен диапазон на регистриране за всички метали
  • Много висока честота на превключване
  • Неизтриваем, лазерен тип етикет
  • Дълъг диапазон на регистриране за продължително време без престои

Индуктивни сензори - Постоянен диапазон на наблюдение на всички металиРазпознаване независимо от материала

Независимо дали стомана, алуминий, мед или други цветни метали: "K = 1" сензорите имат еднакъв обхват за всички метали, т.е. коефициентът на корекция е постоянно 1.
Увеличеният обхват е гарантиран за целия температурен диапазон и по този начин предлага повече защита от откази вследствие на механична повреда. В сравнение със стандартните сензори от този тип честотата на превключване от 2000 Hz съответства на стойност над средната.
Ifm сензорите са предназначени за дългогодишна употреба. Това се отразява и в детайлите. Така, благодарение на трайно четливата типова табелка, изработена с лазер, устройството може да бъде надеждно идентифицирано и след дълги години.