You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States

Хидравликата прави трудното лесно

Хидравличният агрегат е сърцето на хидравличната система и доставя енергия за работата на хидравличните цилиндри, най-важните задвижващи елементи в хидравликата. Те се използват в подвижни работни машини като багери, челни товарачи и кранове, както и в селско- и горскостопански машини. В промишлеността те се срещат навсякъде, където трябва да се задвижат тежки машинни части, например на хидравлични преси, валцуващи устройства и шприц машини за пластмаса.

Приложения: