You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States

Чрез вятърната енергия към енергийна революция

Вятърната енергия играе централна роля при производството на ток от възобновяеми източници. Вятърни генератори се експлоатират във всички климатични зони на земята – в морето (offshore), в близост до брега и във вътрешността (onshore). Те често са подложени на екстремни атмосферни влияния, като например солена вода или колебания на температурата.

Приложения: