You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Visionsensoren

Met visionsensoren objecten en scenario’s herkennen en beoordelen

Krachtig als een camerasysteem, eenvoudig als een sensor

In de automatiseringstechniek zijn visionsensoren tegenwoordig een vast onderdeel van de montage-, productie- en kwaliteitscontrole en niet in de laatste plaats ook een middel om de efficiëntie te verhogen. Het zijn camera’s met toepassingsspecifieke analyse, dus betrouwbare elektronische ogen, met lage prijs en hoge integratiegraad.

Van camera tot sensor
Nog maar enkele jaren geleden waren daarvoor dure camerasystemen vereist. Door technische verdere ontwikkelingen en gestaag dalende prijzen van de onderdelen konden steeds intelligentere functies op steeds kleinere ruimte voordelig worden gerealiseerd.
De compacte visionsensoren nemen echter niet alleen de plaats van de camerasystemen in, ze bieden daarnaast ook extra gebruiksmogelijkheden. Bij de variabele positiebepaling van objecten of scènes komen ze bijvoorbeeld in plaats van complexe benaderingsschakelaars of multi-sensoroplossingen, zoals bijvoorbeeld sensorbruggen bij de volledigheidscontrole van pallets of kratten.

Eenvoudig te integreren
Visionsensoren onderscheiden zich ook door hun eenvoud. Terwijl beeldverwerkingssystemen meestal alleen maar door speciaal opgeleid technisch personeel of ook via kostenintensieve externe integratoren in het productieproces kunnen worden geïntegreerd, kunnen visionsensoren zonder speciale voorkennis worden gebruikt. Eenvoudig “parametreren” in plaats van ingewikkeld “programmeren” luidt hier het devies. Bij de integratie in de PLC helpen kant-en-klare functiebouwstenen. Gegevensoverdracht, parametrering en afstandsonderhoud worden uitgevoerd via de ethernet-procesinterface. Alle apparaten beschikken bovendien over schakeluitgangen die een succesvolle controle aangeven. Daarmee zijn de visionsensoren net zo eenvoudig te gebruiken als een binaire sensor.

Robuust en compact
Nog een voordeel: vanwege hun hoge beschermingsklassen en grote temperatuurbereiken kunnen ifm-visionsensoren in de waarste zin van het woord zeer dicht op het feitelijke gebeuren worden geplaatst. Ze onderscheiden zich bovendien door een bijzonder hoge integratiegraad. Anders dan bij ingewikkelde cameraoplossingen zijn alle vereiste componenten zoals verlichting, optiek, analyse en uitgangslogica geïntegreerd in de voor industrie geschikte behuizing. Taken zoals kwaliteitscontrole, volledigheidscontrole of het lezen van 1D- en 2D-codes zijn met ifm-visionsensoren nu eenvoudig en voordelig uit te voeren.

Competentie in toepassingsspecifieke oplossingen

De juiste keuze is beslissend

Contoursensorobjectherkenning type O2D
Zoals bij een speelgoed-sorteerbox: de visionsensor O2D kan vooraf geprogrammeerde objecten en de contouren of structuren ervan herkennen en indelen voor controle op volledigheid, positie en draaistand.

Pixeltellerobjectinspectie type O2V
Vergelijkbaar met een telraam of rekenliniaal telt de visionsensor O2V alle beeldpunten van dezelfde grijswaarden van een beeld op. Bovendien kan hij clusters van bepaalde grijswaarden groeperen tot afzonderlijke objecten en volgens verschillende criteria beoordelen.

Codelezer – identificatie type O2I
Streepjescodes of barcodes zijn tegenwoordig wijdverbreid en kunnen worden begrepen als van rechts naar links te lezen lettertekens. 2D-codes coderen de informatie in het platte vlak. Zoals bij een dominopuzzel wordt unieke informatie doorgegeven die door de visionsensor O2I wordt uitgelezen.

3D-sensor – 3D-objectherkenning type O3D
Zoals een spijkerplank tast de 3D-sensor O3D de actuele scène in de diepte af. Uit deze meer dan 23.000 afstandsmeetwaarden kan een groot aantal virtuele sensoren worden gemaakt, bijvoorbeeld om de volledigheid van een krat met om het even welke flessen te controleren.