You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

LR AGENT

Bidirectionele gegevensuitwisseling

Intelligente, universele gegevensinterface

 • Interface voor besturingen, veldbussen, sensoren
 • Gegevensuitwisseling met ERP-systemen
 • Bidirectionele gegevensuitwisseling
 • Configureren in de plaats van programmeren
 • Gegevens veilig tussentijds bufferen

Het hart van de software
LR AGENT

 • Universele koppeling van besturingen,
  veldbussen, sensoren, ERP-systemen
 • Door de gebruiker parametreerbare
  communicatie-interfaces

Configureren in de plaats van programmeren
Tussentijds bufferen van gegevens
Eenvoudige en snelle configuratie van de interfacesoftware met behulp van voorgefabriceerde machine- en databanktemplates.
Met datagateways worden benodigde gegevens uit gegevensbronnen verzameld, geordend, doorgegeven en in de LINERECORDER-databank opgeslagen.