You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

LINERECORDER-productportfolio

Software, hardware, advies en omzetting uit één hand.

De hardware- en softwarecomponenten maken een rechtstreekse netwerkaansluiting van alle aangesloten sensoren en actuatoren via een ethernet-netwerk mogelijk met een lokale server. Via deze verbinding kunnen machinegegevens, procesparameters en diagnosegegevens direct worden uitgelezen en in de IT verder worden verwerkt.

De eenvoudig te bedienen serversoftware LINERECORDER SMART OBSERVER maakt de gegevensevaluatie door klantspecifiek in te stellen cockpits mogelijk. Via dezelfde communicatiemechanismen is het mogelijk om machines direct met elkaar te koppelen en productierelevante gegevens uit te wisselen.

Of en welke sensorgegevens de PLC naar het besturingsniveau doorgeeft, moet in het PLC-programma worden vastgelegd. Reportages en analyses kunnen ook in de bovenliggende niveaus plaatsvinden. De voorwaarde hiervoor is een extra programmering van het PLC-programma.

Het LINERECORDER productportfolio biedt gestandaardiseerde functiemodules, cascadeerbaar en individueel inzetbaar voor de optimalisatie en kwaliteitsborging van de productie- en procesketen.
In combinatie met de parametreringssoftware LR Device is hier de cirkel van de informatieketen "van de sensor tot in de ERP" rond.

LINERECORDER AGENT CONNECTIVITY PORT (LR Agent CP) is een softwaregateway die een bidirectionele communicatie tussen elk type en een willekeurig aantal interfaces mogelijk maakt.
LR Agent CP maakt het voor SAP-systemen, zoals ME, MII, Netweaver en HANA, mogelijk om met de verregaand heterogene wereld van de sensoren, besturingen en machines te communiceren.