You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Digitalisering in de industrie

De vruchten van de digitalisering. Zo creëren digitale technologieën nieuwe jobs

De digitalisering verandert levensdomeinen, zoals vrije tijd, consumptiegedrag alsook de arbeidswereld. Terwijl enerzijds meer dan 50.000 IT-expertenjobs in Duitsland onbezet zijn, moeten anderzijds ca. 3,4 miljoen mensen leren herdenken. Geen twijfel, de arbeidswereld is opnieuw in beweging. Kansen en risico's wachten erop om "aangepakt" te worden.

Verschuivingen en heroriëntatie van verschillende posities zijn in deze situatie onomstreden. Ondernemingen en federale regering spreken van grote kansen die de digitalisering voor werknemers in Duitsland biedt. En de Duitse economie boomt. Het aantal werklozen in Duitsland was al meerdere decennia niet meer zo laag.

Er is natuurlijk het voorbehoud dat het werk door robots en computeralgoritmes vervangen zou kunnen worden. Maar is de situatie niet eerder een uitnodiging om mee te gaan in de verandering en de eigen rol hierin te vinden?

Ook in deze "4e industriële revolutie" lijkt stilstand in geen geval raadzaam: volgens gegevens van de beroepsvereniging zijn er in de communicatietechniek actueel nog slechts 20.000 arbeidsplaatsen. Ter vergelijking: midden de jaren 90 waren dit er nog tien keer zoveel. "We hebben in slechts vijftien jaar 90 procent van de arbeidsplaatsen in deze branche verloren – door de digitalisering", vat Bitkom-voorzitter Achim Berg samen.

Van machine-ethicus tot security manager

Dit ziet Hartmut Hirsch Kreinsen, professor economie aan de TU Dortmund, helemaal anders: de arbeidswereld zal veranderen en is zonder twijfel aan het veranderen, maar om nu zomaar te zeggen dat de digitalisering tot massale werkloosheid leidt, is vergezocht. Door de "4e industriële revolutie" ontstaan per slot van rekening ook nieuwe jobs die we vandaag voor een deel nog helemaal niet kennen. De stelling van Hirsch Kreinsen wordt ook door cijfers van Bitkom Research GmbH in samenwerking met de marktonderzoeksinstituten IDC en GfK ondersteund.

Dientengevolge zorgt de digitale verandering voor een krachtige stimulans: Met 45.000 extra jobs in de IT- en telecommunicatiebranche werd in 2017 de historisch sterkste tewerkstellingstoename binnen een jaar bereikt. Zo zijn nieuwe sectoren, zoals bijv. het beroep van de security manager, die zich met de ondernemingsinterne IT-veiligheidsarchitectuur bezighoudt, of Big-Data-Scientists bijzonder populair.

Experts zijn ervan overtuigd dat nieuwe jobs niet alleen in de klassieke IT-omgeving ontstaan. In het kader van het autonoom rijden bijvoorbeeld zullen er in de toekomst ook zogenaamde machine-ethici zijn die beslissen welke regels zelfrijdende auto's moeten volgen.

"Kansen moet men niet alleen herkennen, maar men moet ze ook grijpen"

De soms belangrijkste voorwaarde voor deze trend zien vaklui in intelligente producten en innovaties evenals nieuwe businessmodellen die door de digitalisering pas mogelijk worden gemaakt. Om concurrentieel te blijven, moeten ondernemingen onafhankelijk van de grootte in digitale technologieën investeren, aldus Berg. Ze moeten zich enerzijds tot een soepele onderneming ontwikkelen en anderzijds hun medewerkers bij de hand nemen alsook de behoeften van de "verbonden klant" centraal plaatsen.

Digitaliseringsprofessionals zien vooral bij kleinere en middelgrote bedrijven de noodzaak om te handelen. Dit hebben ondanks voorbehoud en startproblemen ook de firma's herkend, zoals de Bitkom-enquête aantoont: want ondanks de gevoelde bedreiging door de digitalisering vormt voor 86 procent van de ondervraagden de Industrie 4.0 eerder een kans dan een risico, aldus het resultaat van de enquête.

Toch volstaat alleen het bewust zijn van het potentieel van de digitalisering niet: "Kansen moet men niet alleen herkennen, maar men moet ze ook grijpen", aldus Berg. En net daar ligt de uitdaging.
Wie succesvol wil zijn, heeft digitaliseringsstrategieën nodig. Van het anders denken tot de vereiste knowhow van gekwalificeerde medewerkers: de bandbreedte aan strategieën waarmee men de digitalisering kan aanpassen, is groot. Volgens experts vormt de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen de sleutel tot het succes. Meer voor nieuwe innovaties zijn er analyseerbare data nodig om op de markt van het "Internet of Things" (IoT) mee te kunnen.

De rol van de data

Op de industrie toegepast betekent dit: door geanalyseerde machinegegevens, het gebruik van sensoren en de realtimeverwerking van enorme datahoeveelheden kunnen nieuwe businessmodellen ontstaan. Met de hieruit gewonnen informatie kunnen ondernemingen van alle branches opnieuw hun waardecreatieketen verbeteren en hun processen optimaliseren.
Om precies dit mogelijk te maken, ondersteunt bijvoorbeeld de ifm-ondernemingsgroep met zijn industriële automatiseringstechnologieën, zoals sensoren, besturingssystemen en communicatieoplossingen andere firma's als spreekwoordelijke schakel in de digitale waardecreatieketen.

Zo kunnen industrieklanten met de ontwikkelde sensoren data genereren en hieruit belangrijke informatie halen. Deze helpt dan weer om vroegtijdige schade aan machines te herkennen of gebreken als gevolg hiervan te vermijden.

Daarnaast biedt de technologieaanbieder in het B2B-domein totaaloplossingen aan – inclusief de projectplanning en -omzetting, aldus Dr. Thomas May, lid van de directie van ifm. Los van alle technische abstractie hecht de traditieonderneming veel waarde aan de nabijheid met de klant: "Wij staan iedere klant persoonlijk terzijde - waar ook ter wereld en in welke taal ook", aldus May. Onderscheiden: de servicegerichte sensorspecialist werd als werkgever reeds meermaals onderscheiden.

De kans grijpen

Ook als de angst dat machines de mens zouden kunnen vervangen vermoedelijk zo oud is als de geschiedenis van de automatisering zelf: het komt anders dan men denkt. Per slot van rekening bleek al uit de derde industriële revolutie dat het voortschrijden van de automatisering nieuwe kansen kan bieden.

De voorwaarde voor nieuwe kansen is dat ondernemingen het potentieel van hun medewerkers herkennen, het gebruiken en met behulp van data intelligente producten en services ontwikkelen die op de behoeften van de markt zijn gericht.

Hierin slaagde ook ifm: de ondernemingsgroep die automatiseringstechnologieën rond het meten, sturen en regelen ontwikkelt, produceert en verkoopt, stelt meer dan 7000 medewerkers in 70 landen te werk – van de ABAP-ontwikkelaar tot de forecastplanner. Nog een bewijs dat digitale technologieën niet alleen diverse functieprofielen veranderen, maar ook talrijke nieuwe jobs opleveren.