You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Geleidbaarheidssensor LDL
  3. Productselector

LDL-sensoren: Productselector

De LDL-familie bestaat uit twee versies:

  • LDL100 met een meetbereik van 100 µS/cm ... 15 mS/cm. Media met een geleidbaarheid dat hoger is dan 15 mS/cm kunnen niet worden gemeten, maar de sensor kan worden gebruikt voor de differentiatie ten opzichte van een medium binnen het meetbereik.
  • LDL2xx met een meetbereik van 100 µS/cm ... 1 S/cm.

Selector op basis van medium/geleidbaarheidswaarde

1. Geleidbaarheid (µS/cm): 2. Gedemineraliseerd water, 3. Gezuiverd water, 4. Bedrijfswater, 5. Drinkwater, 6. Bier, 7. Melk, 8. Vruchtensap, 9. Fosforzuur (1%), 10. Natriumhydroxide (1%), 11. Zwavelzuur (1%), 12. Zoutzuur (1%), 13. Natriumhydroxide (5%)

Selector op applicatie

Toepassing

LDL100


LDL200


LDL201
Faseovergang (bijv. spoelwater/product)
Productdifferentiatie/-validatie
Lekkagebewaking (bijv. warmtewisselaar)
Waterkwaliteit (hoger dan 100 µS/cm)
Concentratie van chemicaliën in een CIP-proces  
Zoutgehalte