You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Geleidbaarheidssensor LDL
  3. Inbouwcondities

LDL-sensoren: Inbouwcondities

Voor het correcte gebruik moeten een aantal richtlijnen in acht worden genomen.

Montage

Bij voorkeur wordt de sensor in opgaande leidingen gemonteerd, om verzekerd te zijn van een volledig gevulde leiding. Wordt de sensor in een horizontale leiding ingebouwd, dan onder een hoek van max. 45° ten opzichte van het horizontale vlak. Op die manier worden luchtbellen en afzettingen vermeden.

Bij LDL2xx moet het meetkanaal evenwijdig uitgelijnd worden ten opzichte van de stromingsrichting. Een uitlijnmarkering is op de sensorbehuizing gelaserd en toont de correcte stand in de leiding

Nominale leidingdiameters/aanbevolen adapter

Nominale leidingdiameters
LDL100

LDL200

LDL201
1" / DN25
E43306

Procesadapter
Niet aanbevolen Niet aanbevolen
1,5" / DN38
E43310
Lasadapter


E43307

Procesadapter
Niet aanbevolen Niet aanbevolen
≥2" / DN50
E33229

Procesadapter

E33309
Klemadapter
E33213 Melkkoppeling

E30130

Inlasadapter