1. Homepage
  2. Geleidbaarheidssensor LDL

LDL-sensoren – fasescheiding en CIP-bewaking opnieuw uitgevonden

Presentatie van de geleidbaarheidssensoren van ifm

Vermindert onnauwkeurigheden bij reinigingsprocessen op basis van tijd.

Het product wordt gecheckt door een meting op iedere machine, installatie of na iedere processtap om een correcte uitvoering van de reiniging of spoeling te bevestigingen. Het elimineren van een op tijd gebaseerd reinigingsproces betekent reiniging en spoeling op basis van behoefte.

Tijdens de receptwijziging en reinigingscycli wordt een hogere bedrijfsveiligheid op basis van een terugmelding bereikt.

Bij reinigingsmethoden die puur op tijd zijn gebaseerd, wordt de concentratie van chemicaliën in een CIP-systeem niet gemeten. Daarvoor geldt als voorwaarde dat het gehele systeem chemicaliën in de juiste concentraties bevat en de reinigingscyclus lang genoeg is.

Normaliter omvat een cyclustijd een bepaalde tijdsbuffer, om een adequate reiniging te garanderen.

  • Omdat de cyclustijd gewoonlijk langer is dan noodzakelijk, wordt meer energie verbruikt om de vloeistoffen te verpompen en te verwarmen. Verder zijn er meer hulpstoffen nodig (reinigingsmiddelen, water enz.).

Verhoging van de procesprestaties dankzij hoge flexibiliteit ten plaatse van de meetpunten.

Meer meetpunten zorgen voor een betere segmentatie en een geoptimaliseerde controle van uw proces. De extra meetpunten leveren de noodzakelijke informatie om cyclustijden en water-/chemicaliënverbruik te verminderen en het energieverbruik te verlagen.

Compacte, hoogwaardige uitvoering voorkomt uitval en ongeplande stilstanden

De LDL-familie verhindert uitval door een all-in-one-transmitter met IP68/IP69K. De sensoren hebben een volledig gesloten RVS-behuizing en een PEEK-meetpunt. Ze hebben geen aansluitcompartiment en een kabelwartel. Bij Sensoren die in een natte omgeving zijn geïnstalleerd, zijn hierdoor vaak gevoelig voor vocht wat op deze plek naar binnendringt.

Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling met compacte plug&play-sensoren.

Veel gangbare geleidbaarheidssensoren zijn groot en volumineus of ze hebben een sensortip met een gescheiden verwerkingseenheid die in het veld moet worden afgeregeld. De compactheid van de LDL-serie biedt de mogelijkheid van een eenvoudige inbouw in kleine installaties/systemen en verlaagt de mechanische stress bij de leidingsystemen. Dankzij de standaard 4-pins elektrische M12 aansluiting is het niet nodig om het aansluitcompartiment te bedraden; en omdat de LDL een all-in-one-transmitter is, vervalt het afregelen in het veld – een echt plug&play-apparaat.

Onder het serienummer van de sensor is een gratis fabriekscertificaat te vinden dat als download beschikbaar is op onze homepage.