You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Geleidbaarheidssensor LDL
  3. Applicatie voorbeelden

LDL-sensoren: Applicatie voorbeelden

CIP-proces in een zuivelfabriek

Een grote internationale zuivelfirma (met productievestigingen over de hele wereld) stond voor de uitdaging om zijn analyse-systeem voor vloeistoffen, met name CIP-gerelateerd, te verbeteren.

  • Sensoruitvalpercentage van 50% per jaar – ca. € 1000 per sensor
  • Stilstandskosten – tot € 90.000 per uur

De onderneming heeft de LDL200 van ifm nu toegepast. In plaats van twee sensoren (een voor spoelwater met een lage geleidbaarheid en een voor reinigingsmiddel met een hoge geleidbaarheid) dekt de LDL200 het complete meetbereik van de te meten vloeistoffen af.

  • Lagere initiële kosten
  • Minder ruimte nodig
  • Reduceren van de behoefte voor onderhoudstaken en opleiding
  • Geen signaalverlies vanwege resolutiebeperkingen

Verificatie van het CIP-proces en de spoelprocedure waren onvermijdbaar, om een hoge kwaliteit van het eindproduct te garanderen.

Zoutgehalte in koelwater

Een grote vleesverwerkende onderneming zocht een oplossing om haar koelwatertanks te automatiseren. De tanks bevatten een verzadigde zoutoplossing. Deze wordt gebruikt om de temperatuur van het koelwater sterker te verlagen dan mogelijk is met standaard water. Omdat het koelwater in direct contact staat met het product, is een veilige oplossing nodig.

Voorheen werden periodiek, handmatige metingen met een salinometer uitgevoerd in elke koelwatertank en de zoutconcentratie overeenkomstig aangepast. Dat is een arbeidsintensief proces, omdat meerdere tanks over de gehele installatie verdeeld zijn en hun trendwaarden gebaseerd zijn op het vlees dat verschillend verpakt is en dat gekoeld moet worden. De zoutconcentratie is altijd handmatig aangepast en was afhankelijk van medewerkers die de arbeidsintensieve processen zeer zorgvuldig uitvoerden.

Het kritische gevolg – resulterend uit een foutieve meting of een te lage concentratie – kan een koelwatertank en/of het koelsysteem bevriezen. Het resultaat is stilstand en verloren productietijd, totdat de tanks weer ontdooid zijn. Een andere factor is de productkwaliteit: de zoutoplossing wordt tevens gebruikt voor het aromatiseren van bepaalde levensmiddelen. Afwijkende concentraties beïnvloeden de sterkte van de smaak. Het gebruik van te veel zout is een verspilling van hulpstoffen en kan leiden tot afzettingen of verstoppingen.