1. Homepage
 2. Productnieuws
 3. Netvoedingen
 4. Elektronische 24 V-zekering

Elektronische 24 V-zekering

Betrouwbare kabelbeveiliging met bewakingsfunctie voor
het secundaire 24 V-stroomcircuit

 • Modulaire en selectieve beveiliging in machines en installaties
 • Door de betrouwbare kabelbeveiliging kunnen leidingdoorsnedes worden verkleind
 • Snelle vervanging door innovatieve aansluittechniek
 • Herkenning van activeringsoorzaak (via IO-Link)
 • Stroom- en spanningsmeting in elk kanaal (via IO-Link)

Veiligheid aan de 24 V-zijde
In tegenstelling tot de primaire 230 V-zijde wordt de kabelbeveiliging in het secundaire stroomcircuit vaak verwaarloosd. Een bijkomstig probleem is dat in het geval van een storing bij een 24 V DC-voeding normale mechanische kabelbeveiligingsschakelaars vaak niet inschakelen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij lange leidingen. Met de elektronische beveiliging van ifm wordt het stroomcircuit optimaal bewaakt en zo nodig op betrouwbare wijze uitgeschakeld. Ook een selectief uitschakelen van afzonderlijke stroomaftakkingen is mogelijk. Daardoor kunnen de leidingdoorsnedes in de belastingkring van de geschakelde netvoedingen worden verkleind. Het systeem is modulair opgebouwd en kan zo optimaal aan de stroomkringen van de installaties en machines worden aangepast. Met de IO-Link-variant kunnen bovendien belangrijke diagnosegegevens worden verwerkt.

Modulaire montage
Het systeem is modulair opgebouwd en bestaat uit een kopmodule voor de voeding van maximaal 40 A. Daaraan kunnen dan zekeringsmodules worden gekoppeld. Dat gebeurt via een simpel klapmechanisme, geheel zonder bruggen, jumpers en dergelijke. Eenvoudige montage en minimale bedradingswerkzaamheden besparen kosten en tijd. Bij de standaardversie kan de gebruiker tot 10 en bij de IO-Link-variant tot 8 zekeringsmodules op de kopmodule aansluiten. Elke module is uitgerust met 2 kanalen. Dat resulteert in maximaal 20 kanalen.

Varianten
Er is een standaard- en een IO-Link-variant. De modules beschikken naast het inschakelmechanisme over een led voor de signalering of de module ingeschakeld is, actief is en hoever hij belast is. Met behulp van een toets kan elk kanaal afzonderlijk worden in- en uitgeschakeld resp. worden gereset. De voedingsmodule beschikt daarnaast over een verzameluitgang voor een waarschuwingsmelding, voor het geval een module ingeschakeld is.

Meer transparantie met IO-Link
De IO-Link-versie beschikt over dezelfde functie, maar bij elk kanaal is er nog extra informatie:

Overdracht aan de IO-Link-master:

 • actuele, nominale stroom (1 byte cyclisch)
 • Uitgangsspanning (acyclisch)
 • Inschakelteller (acyclisch)
 • actuele apparaatstatus (1 byte cyclisch):

– Kortsluiting
– Overbelasting
– Onderspanning
– Grenswaarde bereikt (80% IN)

Overdracht van de IO-Link-master:

 • In/Uitschakelen
 • Reset bij activering
 • Inschakelteller resetten

De modules zijn leverbaar in de vaste groottes 2A, 4A en 6A. De vast ingestelde stroomwaarden voorkomen misbruik achteraf door het verstellen van de maximale stroomsterkte.


Actueel bulletin