1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Systemen voor machinebewaking / monitoring
  4. Flexibele datalogger voor trillings- en proceswaarden

Flexibele datalogger voor trillings- en proceswaarden

Uitgebreide functies voor de parametrering van 6 ingangen

  • Naar keuze IEPE, trillingssensor type VSA of 4...20 mA op alle 4 dynamische kanalen
  • 2 analoge ingangen voor sensoren (4...20 mA/puls)
  • Verzamelen en bewaken van verschillende analoge procesgegevens
  • Groot intern historisch geheugen

Krachtige diagnose-elektronica
Vanaf firmware versie 11 kunnen op grond van de flexibele configuratie de 4 dynamische ingangen van meer sensorsoorten aangesloten en continu worden geëvalueerd. Daarbij is er selectief sprake van trillingssensoren type VSA, IEPE evenals processensoren met een 4...20 mA uitgang. Twee verdere analoge ingangen kunnen voor de aansluiting van extra processensoren zoals toerental of temperatuur, worden gebruikt.
Daaruit ontstaan verschillende mogelijkheden van machine- en procesbewaking. Het geïntegreerde FIFO-historische geheugen met maximaal 600.000 waarden maakt een eenvoudige vergelijking van de gegevens en een aanschouwelijke trendvervolging mogelijk.

Eenvoudige netwerkverbinding
De integratie van de apparaten aan het bedrijfsnetwerk via de Ethernet interface met de OPC-server-software type VOS maakt een comfortabele integratie van de trillings- en proceswaarden in overkoepelende systemen (zoals SCADA of MES) mogelijk.