You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Systemen voor mobiele applicaties
  4. Realtime-klokmodule voor mobiele werkmachines

Realtime-klokmodule voor mobiele werkmachines

Realtime-klok met CAN-interface

  • Compacte bouwvorm in autorelaisbehuizing
  • CAN-interface voor communicatie met het besturingssysteem
  • Geïntegreerde alarmuitgang
  • Eenvoudige integratie in het toepassingsprogramma door voorgedefinieerde CODESYS-functiecomponenten
  • Robuuste apparaatuitvoering geschikt voor mobiele toepassingen

Realtime-meting voor mobiele werkmachines
De exacte systeemtijd is voor veel mobiele toepassingen een belangrijke functie. Terwijl in grote en complexe machines deze taak vaak door het centrale display wordt overgenomen, was er voor kleine en compacte machines tot nu toe geen betaalbare oplossing voor mobiele toepassingen beschikbaar.
De realtime-klok CANrtc in een compacte autorelaisbehuizing biedt deze functionaliteit. Via de CAN-bus wordt deze geparametreerd en levert de actuele tijd en de datum. Via een geïntegreerde alarmuitgang kunnen op een bepaald tijdstip functies, zoals het starten van de machinebesturing, worden uitgevoerd.
Voor de CANrtc is een softwarebibliotheek van de IEC61131-3-compatibele software CODESYS beschikbaar. Daarmee is een snelle en eenvoudige omzetting van de toepassingssoftware mogelijk.
 

Functies en voordelen
De compacte realtime-klok vult zowel besturingssystemen in kleine en compacte machine aan, alsook complexe procesbesturingen in grote machines.

Mechanische constructie
De elektronica die in een compacte kunststofbehuizing is geïntegreerd, biedt door de stekkerindeling volgens ISO 7588 alle noodzakelijke stekkeraansluitingen. Deze zijn eenvoudig in het gebruik en wereldwijd beschikbaar. Ter verhoging van de beschermingsklasse kan bij de montage in combinatie met het BasicRelay CR0421 en de geschikte moduleafdekking de CANrtc ook in bereiken met spatwater worden toegepast.

Krachtige elektronica
De elektronica is optimaal afgestemd op het toepassingsbereik. Door de geïntegreerde bufferaccu wordt ook de tijd zonder voedingsspanning veilig overbrugd. De alarmuitgang schakelt op een vrij instelbaar tijdstip een aangesloten verbruiker of de systeemelektronica in.

Programmeerbaar volgens IEC 61131-3
Met de software CODESYS kan de gebruiker de toepassingssofware op overzichtelijke en eenvoudige wijze samenstellen. Voor de realtime-klok CANrtc is een bibliotheek beschikbaar met de noodzakelijke functies voor het parametreren en de communicatie.
De parameters kunnen door het gebruikersprogramma worden ingesteld en uitgelezen. Via de open CAN-interface zijn de RTC-gegevens ook beschikbaar voor andere busdeelnemers.