You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Eén schakelafstand voor alle metalen

Eén schakelafstand voor alle metalen

Inductieve Kplus sensoren voor fabrieksautomatisatie met correctiefactor 1​

  • Eén en dezelfde schakelafstand voor een betrouwbare detectie van alle metalen
  • Compacte bouwvorm voor gebruik in de kleinste ruimtes
  • Immuun voor elektromagnetische stoorvelden : geen foutief schakelen
  • Breed temperatuurbereik voor universeel gebruik
  • Hoge beschermingsgraad tot IP 68/IP 69 K

Constante correctiefactor
„Kplus“ sensoren hebben voor alle metalen dezelfde schakelafstand. Ze zijn bijvoorbeeld uitermate geschikt voor detectie van aluminium waarvoor traditionele sensoren een aanzienlijke reductie laten zien in de schakelafstand. De hoge schakelfrequenties laten toe snel wisselende schakeltoestanden te volgen. Met de nieuwe sensortechnologie zijn deze sensoren ongevoelig voor magnetische velden en kunnen bijvoorbeeld betrouwbaar gebruikt worden naast elektrische remmen. Een breed temperatuurbereik net als de hoge beschermingsgraden verzekeren dat de nieuwe “Kplus” sensoren universeel kunnen gebruikt worden.