You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Positiesensoren
  4. Hoort u dat: de nieuwe ultrasone sensoren

Hoort u dat: de nieuwe ultrasone sensoren

Objectdetectie voor grote detectiebreedtes en lastige oppervlakken

  • Kunststofbehuizing M18 in de beide bouwlengtes 60 mm en 98 mm
  • Grote reikwijdtes van 300 mm tot 2200 mm beschikbaar
  • Door de trillende geluidsomvormer kan vuil zich minder goed aanhechten
  • Digitale en analoge uitgang voor grenswaarde- en afstandsmeting
  • Eenvoudigste instelling met behulp van de inleertoets of inleren via een kabel

Het alternatief voor lastige oppervlakken
Ultrasone sensoren verzenden en ontvangen geluidsgolven in het ultrasone bereik. Het te detecteren object reflecteert de geluidsgolven en met behulp van een looptijdmeting wordt de afstandsinformatie bepaald. Anders dan bij optische sensoren spelen kleur, transparantie of glansgraad van het object geen rol. Op die manier kunnen bijvoorbeeld blisterverpakkingen in de verpakkingstechniek of transparante kunststofschalen in de levensmiddelenindustrie op betrouwbare wijze worden gedetecteerd.

Hoge prestaties
De ultrasone sensoren van ifm in de bouwvorm M18 bieden een bijzonder klein blind gebied en grote detectiebreedtes, die voorheen alleen door sensoren in een aanzienlijk grotere bouwvorm bereikt werden.Bij sterkere vervuilingen werken de sensoren op betrouwbare wijze en kunnen zodoende in toepassingen worden gebruikt, waarin optische sensoren aan hun limiet zitten.